4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanuna ilişkin “Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” gereğince kurulmuş olan laboratuvarimiz T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 14.11.2002 tarihinde verdiği 39 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmamız, kurulusundan itibaren üstlenmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle gerçekleştirmekte olduğu muayene ve deneylerde tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlisinden taviz vermeden kalitenin sürekliliğini hedeflemiştir.